Vytvoriť LCD maticu

Vytvoriť Tabuľku:,, Vlastná veľkosť tabuľky:X(max:84),Y(max:48) -

LCD matica:

Funkcia zmazať/kresliť funguje len v opere. Držte CTRL a pohybujte myškou

Tu je vypísaný HTML kód tabuľky/Assembler kod:

Stlačením tlačítka sa vygeneruje kód pre PIC16f84 v assemblery:

Flag counter

Flag Counter

  •  
  •